Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla Pani Profesor Anny Musiały

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla Pani Profesor Anny Musiały

Minister Edukacji i Nauki, w trybie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,...

5 stycznia 2022