prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, LL.M.

krzysztof.slebzak@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor

Jednostka: Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Dyżur

wtorek 8.30 – 9.30, pok. 316 CI

piątek 8.00 – 9.00, MS Teams