dr Anna Scheibe

anna.scheibe@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: starszy wykładowca

Dyżury w semestrze zimowym:

  • czwartki – g. 9.00-10.00, p. 121, CI