DOKUMENTY


 

PRZEWODY DOKTORSKIE W TOKU


 

mgr Tomasz Olejnik (Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2)

mgr Błażej Sarnowski (Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2)

mgr Szymon Kulmaczewski (Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2)

mgr Kinga Dziennik (Streszczenie | Recenzja 1 | Recezja 2)

mgr Filina Sztandera (Streszczenie | Recenzja 1 | Recenzja 2)