Zespół Nauczycieli Języków Obcych

LEKTORZY

Wydział Prawa I Administracji UAM jest uprawniony do przeprowadzania egzaminów TOLES sprawdzających i oceniających znajomość języka prawniczego i umiejętności funkcjonowania w tym języku na gruncie zawodowym w kancelariach adwokackich i radcowskich specjalizujących się w sprawach z zakresu prawa międzynarodowego, prawa wspólnotowego, prawa handlowego, spółek, zobowiązań, prawa bankowego i ubezpieczeniowego.