dr Piotr Woryma

piotr.woryma@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: starszy wykładowca

Dyżur

Wtorek 10:00 – 11:00
Środa 9:00 – 10:00 MS Teams

Studenci są proszeni o zgłaszanie chęci uczestnictwa w dyżurze mailowo.