dr hab. Lucyna Staniszewska

lucyna.staniszewska@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji 

Dyżur

wtorek 12.00 – 13.00, pok. 301 CI

czwartek 9.15 – 10.15, MS Teams