Rekrutacja na roczny kurs Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11 lipca 2022

Rusza nabór na roczny Kurs Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji przez nauczycieli z Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. W programie Kursu przewidziano zajęcia (wykłady oraz konwersatoria) z najważniejszych dziedzin niemieckiego prawa. Kurs stanowi także doskonałą okazję do rozwinięcia znajomości prawniczego języka niemieckiego.

Informacje na temat kursu oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 61 829 41 00 oraz mailowo spn@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!