Rekrutacja na Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej 

12 lipca 2022

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej pozwalają nie tylko zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, ale także poznać reguły i zasady funkcjonowania klasycznej dyplomacji w stosunkach pomiędzy państwami, jak również dyplomacji wielostronnej uprawianej na forum organizacji międzynarodowych. Program zajęć obejmuje również problematykę protokołu dyplomatycznego oraz skutecznego prowadzenia negocjacji międzynarodowych.

Informacje na temat Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie:
https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-sluzby-zagranicznej-i-miedzynarodowej/

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 61 829 41 00 oraz mailowo ps@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!