Rekrutacja:

zamknięta (termin minął:
31 października 2021 r.)

Limit miejsc:

30 osób

Czas trwania:

80 godz. zajęć

Koszt :

Całkowita opłata  dla słuchaczy nie będących nauczycielami akademickimi, doktorantami i studentami Wydziału Prawa i Administracji wynosi 2.000 zł (płatna w 2 ratach semestralnych).

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zajęcia Szkoły Prawa Niemieckiego w nowym roku akademickim rozpoczną się 26 i 27 listopada 2021 r. (I zjazd; zajęcia w piątki będą od godz. 16.00 do godz. 20.00, a w soboty od 9.00 do 14.30).

Uroczysta inauguracja odbędzie się 3 grudnia 2021 r. o godz. 16.00. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Klimaschutz und Verfassung – der historische Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021” wygłosi Prof. Dr. Dr. hc Wolfgang Kahl, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu.

O ile inauguracja odbędzie się w formie elektronicznej, czynimy ze stroną niemiecką starania aby przynajmniej część zajęć kursowych była zorganizowana stacjonarnie, co oczywiście będzie zależało od sytuacji pandemicznej.

Logo przedstawiające Bramę Brandenburską

Aplikację na ustalonym formularzu proszę przesyłać na adres mailowy Szkoły Prawa Niemieckiego w terminie do dnia 28 października 2021 r. (spn@amu.edu.pl). Weryfikacja znajomości języka niemieckiego będzie miała miejsce 4 listopada 2021 r. o godz. 17.00  w formie elektronicznej. Całkowita opłata dla słuchaczy nie będących nauczycielami akademickimi, doktorantami i studentami Wydziału Prawa i Administracji wynosi 2.000 zł (płatna w 2 ratach semestralnych).

Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w zajęciach Szkoły Prawa Niemieckiego.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Piątek

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  • studenci: podanie (do pobrania), zaświadczenie o studiowaniu, ksero dowodu osobistego
  • nauczyciel akademicki WPiA: podanie (do pobrania)
  • pozostałe osoby: podanie (do pobrania), odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (w przypadku złożenia kserokopii konieczne jest okazanie – po rozpoczęciu studiów – oryginału  dyplomu w sekretariacie w celu potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem), ksero dowodu osobistego

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Prawa i Administracji
Szkoła Prawa Niemieckiego

ul. Św. Marcin 90, pok. 317
61-809 Poznań

Kontakt

Pokój 9 w budynku Dziekanatu przy budynku Collegium Iuridicum Novum Al. Niepodległości 53

Dyżury
w soboty – 08:30 – 12:30 (w terminach zjazdów wg harmonogramu zajęć)