Staże w Urzędzie Miasta Poznania 

8 lipca 2022
Staże w Urzędzie Miasta Poznania 

Studiujesz? Chcesz poznać pracę dla miasta?

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na

4-miesięczne płatne staże

aplikuj do 12 lipca!

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔       posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔       studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału, biura lub jednostki

✔       wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Informacje i aplikowanie na www.poznan.pl/mim/staz/

ZAPRASZAMY