Szkoła Prawa Niemieckiego / Schule Des Deutschen Rechts

Rekrutacja: otwarta (termin: 11 lipca –  25 października 2022 r.)  Limit miejsc: 30 osób Czas trwania: 80 godz. zajęć Koszt : Całkowita opłata  dla słuchaczy nie będących nauczycielami akademickimi, doktorantami i studentami Wydziału Prawa i Administracji wynosi 2.000 zł (płatna w 2 ratach semestralnych).   Informacje ogólne Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego na kolejny rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 11 lipca 2022 r. i trwać będzie do 25 października 2022 r.  Rekrutacja na Kurs odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap postępowania polega na złożeniu wymaganych dokumentów, w tym formularza zgłoszeniowego.   Drugi etap postępowania obejmuje test niemieckiego języka prawniczego sprawdzający kompetencje językowe kandydatów … Czytaj dalej Szkoła Prawa Niemieckiego / Schule Des Deutschen Rechts