Konkursu Prezesa ZUS 

21 czerwca 2024

Informujemy, że w tym roku odbędzie się czwarta edycja Konkursu Prezesa ZUS na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Termin zgłaszania prac mija 30 września br.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

 • najlepsza praca licencjacka,
 • najlepsza praca magisterska,
 • najlepsza praca doktorska.

Do czwartej edycji konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2021 r. a 31 lipca 2024 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Wymagania dotyczące prac:

 • temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych,
 • wymaganym językiem pracy jest język polski,
 • pracę do konkursu można zgłosić tylko raz,
 • zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

Jak należy zgłosić prace do konkursu:

 1. Komplet dokumentacji na konkurs należy przesłać na adres konkurs_zus@zus.pl
 2. Dokumentację należy przesłać w formacie DOC lub PDF.
 3. W temacie albo tytule maila przekazującego dokumentację należy wpisać: „Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę dyplomową”.
 4. Komplet dokumentacji obejmuje:
  1. egzemplarz pracy w wersji elektronicznej, tj. w formacie DOC;
  2. skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;
  3. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF), określające cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
  4. w przypadku prac licencjackich i magisterskich skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu lub według innego wzoru, który zawiera zakres danych zgodny ze wskazanym załącznikiem nr 2;
  5. krótki biogram autora;
  6. skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia naukowego doktora;
  7. rekomendacja promotora bądź opiekuna naukowego pracy zawierająca informacje o walorach naukowych i aplikacyjnych pracy, które decydują o jej zgłoszeniu do Konkursu;
  8. opinia recenzentów pracy.

Ważne!

Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze terminy to:

 • 30 września 2024 r. – zgłoszenie prac do czwartej edycji konkursu
 • luty 2025 r. – ogłoszenie laureatów

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdziecie Państwo na stronie: https://www.zus.pl/uczelnie/konkurs-prezesa-zus-na-najlepsza-prace-licencjacka-magisterska-oraz-doktorska-z-zakresu-ubezpieczen-spolecznych

Kontakt do organizatorów konkursu: konkurs_zus@zus.pl oraz robert.marczak@zus.pl.