Wydziałowe Forum Naukowe

21 czerwca 2024

We wtorek 4 czerwca 2024 r. odbyło się w sali 3.1 CIN Wydziałowe Forum Naukowe.

Wydarzenie stanowiło przestrzeń do rozmów o trendach naukowych, o dobrych praktykach w prowadzeniu badań oraz upowszechnianiu ich wyników.

Forum rozpoczęło wystąpienie Pana Profesora Michała Klichowskiego z Wydziału Nauk Edukacyjnych, kierownika Pracowni Badań nad Procesem Uczenia się oraz pełnomocnika Rektora UAM ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych. Profesor Klichowski przedstawił dobre praktyki w upowszechnianiu wyników badań (m.in. przybliżając metodologię działania Google Scholar), a także zaprezentował możliwości i wyzwania związane z polityką otwartych danych badawczych.

W trakcie drugiej części Forum zaprezentowano dwa kierunki badań: transformację ekologiczną i transformację cyfrową, które są określane jako priorytety badawcze w wielu krajowych i unijnych dokumentach. Panel dotyczył miejsca i roli nauk prawnych w rozwijaniu tych kierunków, był również okazją do wymiany informacji o prowadzonych na Wydziale badaniach wpisujących się w obszary transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Wydarzenie zamknęła sesja wymiany dobrych praktyk dotyczących sztucznej inteligencji jako narzędzia badacza, podczas której uczestnicy na bazie własnych doświadczeń sporządzili listę sprawdzonych narzędzi opartych na AI wraz z obszarami zastosowania.

Wydziałowemu Forum Naukowemu towarzyszyła wystawa posterów prezentujących badania prowadzone przez doktorantki i doktorantów z dyscypliny nauki prawne.

Wydarzenie było okazją do naukowej integracji, zacieśniania wewnętrznych kontaktów naukowych i wzmacniania potencjału naukowego naszej wydziałowej społeczności.