France Alumni Day 2024 Pologne

21 czerwca 2024

14 czerwca 2024r. absolwentka Naszego Wydziału Pani Michalina Kowala na zaproszenie Ambasady Francji w Polsce wzięła udział w spotkaniu „France Alumni Day 2024 Pologne”, które odbyło się w Krakowie na Wawelu.

W wydarzeniu zatytułowanym „Odkrywanie wyjątkowych ścieżek kariery łączących innowacje i nowe technologie”, zorganizowanym wspólnie przez Ambasadę Francji w Polsce, Konsulat Generalny Francji w Krakowie, Instytut Francuski w Polsce i Campus France Polska wzięli udział polscy absolwenci, którzy ukończyli część swoich studiów we Francji, przedstawiciele środowiska biznesowego, dyplomatycznego i akademickiego.

Spotkanie dotyczyło tematów związanych z regulacjami prawnymi wykorzystania sztucznej inteligencji. Michalina Kowala w prezentacji zatytułowanej: « Entre le droit d’auteur et nouvelles technologies – les problèmes, les défis et les solutions » przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących wyzwań wynikających z wykorzystania sztucznej inteligencji, jakie stoją przed prawem autorskim i prawem mediów.  Była to również okazja do podsumowania badań Pani Michaliny przeprowadzonych w ramach stypendium rządu francuskiego na pobyty naukowe w ośrodku badawczym w Nantes, które zaowocowały przygotowaniem rozprawy doktorskiej zatytułowanej „The press publishers’ rights  in the European Union. Safeguards for access to information and media pluralism.”