CALL FOR PAPERS – XXXVI Międzynarodowa Konferencja Klinik Prawa Nowe technologie – Interdyscyplinarność – Ewaluacja w edukacji klinicznej

18 czerwca 2024
PL - CALL FOR PAPERS - XXXVI Międzynarodowa Konferencja Klinik Prawa Nowe technologie – Interdyscyplinarność - Ewaluacja w edukacji klinicznej

Klinika Prawa (https://klinikaprawa.amu.edu.pl/) działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji UAM, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych zapraszają do wzięcia czynnego udziału w XXXVI Międzynarodowej Konferencji Klinik Prawa pt. Nowe technologie – Interdyscyplinarność – Ewaluacja w edukacji klinicznej, która odbędzie się w formie stacjonarnej w Poznaniu (budynek Collegium Iuridicum Novum – WPiA UAM) w dniach 18-20 października 2024 r. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie czynnego uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/U884ozozjn4tXzHP6 . Tematy wystąpień wraz z abstraktami prelekcji w liczbie do od 200 do 300 słów są przyjmowane do dnia 30 lipca 2024 r. Agenda konferencji oraz abstrakty zostaną umieszczone w konferencyjnym booklet’cie.

Konferencja ma na celu  integrację  klinik prawa oraz uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce, Europie i na świecie, a także dyskusję nad wpływem nowych technologii, sztucznej inteligencji na ich współczesne modele. Tematyką paneli dyskusyjnych będzie objęta również problematyka jakości świadczenia prawnych usług pro bono, ewaluacja studentów w edukacji klinicznej, psychologia kontaktu z Klientem i ochrona danych osobowych. Poza klasycznymi panelami dyskusyjnymi przewidujemy organizację tzw. studenckiego okrągłego stołu (round table), będącego polem do dyskusji na temat obecnego modelu udzielania porad prawnych przez studentów na tle funkcjonującego w Polsce, Europie i na świecie systemu nieodpłatnych porad prawnych. W  formularzu zgłoszeniowym prosimy o wskazywanie kandydatów do dyskusji w ramach okrągłego stołu.

Problematyka będąca przedmiotem Konferencji ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Serdecznie zapraszamy autorów do podejmowania tematów skłaniających do inspirujących dyskusji oraz twórczej wymiany poglądów. Prelekcje mogą zostać wygłoszone w języku polskim i angielskim.

 Tematami paneli Konferencji będą:

– nowe technologie dla edukacji klinicznej – wyzwania, perspektywy, ryzyka,

– formy działalności Klinik Prawa – perspektywa polska, europejska i na świecie,

– jakość świadczenia prawnych usług pro bono – wyzwania i perspektywy dla Klinik prawa w nadchodzących latach,

– ewaluacja studentów w edukacji klinicznej,

– udział w Moot Court jako praktyczny model edukacyjny studentów,

– sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i algorytmy dla edukacji i pomocy prawnej,

– ochrona danych osobowych uniwersyteckich poradniach prawnych,

– psychologia kontaktu z klientem uniwersyteckiej poradni prawnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z koordynatorką Konferencji, Panią Katarzyną Paździorko, pod adresem e-mail: katpaz@st.amu.edu.pl.