Studia podyplomowe służby zagranicznej i międzynarodowej

26 czerwca 2024

W roku akademickim 2024/2025 na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu ponownie zostanie uruchomiona kolejna edycja Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej. W ramach studiów realizowany będzie nowy, atrakcyjny program, przygotowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i odpowiadający na potrzeby praktyki.

Praktyka ta wskazuje na rosnąca potrzebę nawiązywania i utrzymywania kontaktów zagranicznych zarówno pomiędzy organami państwowymi, jak i samorządowymi oraz ich odpowiednikami zagranicznymi, a co za tym idzie, potrzebę kształcenia wykwalifikowanej kadry, która ma rozległą wiedzę w zakresie funkcjonowania współczesnej dyplomacji i metod jej uprawiania

Studia pozwalają zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, prawa dyplomatycznego i konsularnego, protokołu dyplomatycznego, opanować reguły funkcjonowania polskiej służby zagranicznej, dyplomacji dwustronnej, dyplomacji wielostronnej realizowanej z udziałem organizacji międzynarodowych oraz dyplomacji samorządowej, jak również poznać reguły protokołu dyplomatycznego, czy dowiedzieć się, jak prowadzić skuteczne negocjacje międzynarodowe.

Program Studiów jest realizowany przez doświadczonych wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UAM, dyplomatów – praktyków o bogatym doświadczeniu w polskiej służbie zagranicznej i w organizacjach międzynarodowych oraz samorządowców.

Zapraszamy!

https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-sluzby-zagranicznej-i-miedzynarodowej/