Wręczenie księgi jubileuszowej „Wierna Polsce. Księga jubileuszowa w 100. rocznicę urodzin Pani Profesor Krystyny Paluszyńskiej-Daszkiewicz”

8 lipca 2024

Pragniemy poinformować, że w dniu 1 lipca br. Pani Profesor Krystynie Paluszyńskiej-Daszkiewicz, która w dniu 12 marca 2024 roku obchodziła 100. rocznicę swoich urodzin, został wręczony egzemplarz księgi jubileuszowej dedykowanej Jubilatce pt. „Wierna Polsce. Księga jubileuszowa w 100. rocznicę urodzin Pani Profesor Krystyny Paluszyńskiej-Daszkiewicz”. Redaktorami Księgi są prof. UAM dr. hab. Justyn Piskorski, dr Marlena Paszko i mgr Magdalena Błaszczak z Zakładu Prawa Karnego WPiA UAM. Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna pod adresem: https://www.archaegraph.pl/2024.