Dostęp do zaszyfrowanych danych i prawo do prywatności – wystąpienie Krzysztofa Jeromina na konferencji w Tallinie

13 marca 2024

W dniach 29 lutego oraz 1 marca 2024r. w Tallinnie w Estonii odbyła się konferencja „LAITECH2024 Student Conference The Law, Ethics and Policies of AI and Future Technologies” zorganizowana przez ILSA TalTech.

Jednym z uczestników był Pan Krzysztof Jeromin student prawa europejskiego II stopnia, realizujący projekt badawczy w konkursie ID-UB nr 076, oraz biorący aktywny udział w seminariach i warsztatach naukowych Katedry Jean Monnet Digital Single Market and the Free Flow of Information (dig_INFlow), działającej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

W trakcie konferencji poruszane były tematy związane z prawem, technologią, zagadnieniami społecznymi oraz przeróżnymi zagrożeniami wynikającymi ze sfery cyfrowej.

Pan Krzysztof prezentował swoje badania w tematyce dostępu do zaszyfrowanych danych, która stanowi przedmiot jego pracy magisterskiej oraz projektu badawczego w konkursie ID-UB, przygotowywanych pod kierunkiem prof. Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej. W wystąpieniu zatytułowanym „Access to encrypted data and the right to privacy”, Pan Krzysztof poruszył zagadnienie dotyczące proporcjonalności oraz efektywności rozwiązań umożliwiających dostęp do danych zaszyfrowanych w usługach wymiany informacji w celu walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci online oraz ich wpływu na prawa podstawowe, a w szczególności prawo do prywatności.

Krzysztof Jeromin występujący na scenie konferencji, w tle ekrany z napisem TAL TECH.

Konferencja była idealną okazją na wymianę doświadczeń oraz podzielenie się poglądami przez zarówno studentów jak i wielu uczestniczących w wydarzeniu ekspertów.

Pełen Program konferencji: https://taltech.ee/en/department-law/laitech

Zdjęcia dzięki uprzejmości Tallinn University of Technology/ILSA TalTech