Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zrównoważony rozwój gospodarczy – teoria i praktyka”