Międzynarodowa konferencja „Udział dziecka w mediacji – perspektywa polska, litewska i ukraińska. Badania prawnoporównawcze”