Międzynarodowa konferencja „Udział dziecka w mediacji – perspektywa polska, litewska i ukraińska. Badania prawnoporównawcze”

1 grudnia 2023

Zapraszamy na konferencję pt. „Udział dziecka w mediacji – perspektyw polska, litewska i ukraińska. Badania prawnoporównawcze”, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku o godz. 9.30 w Auditorium Maximum. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań zrealizowanych w międzynarodowym zespole na temat stanowiska mediatorów polskich, litewskich i ukraińskich co do włączania dzieci do mediacji.
Część angielskojęzyczna konferencji będzie tłumaczona na język polski.