Kolejny grant NCN realizowany będzie na Wydziale Prawa i Administracji UAM

1 grudnia 2023

Z radością informujemy, że prof. dr hab. Wojciech Piątek wraz z zespołem badawczym w skład którego wchodzą pracownicy, doktoranci i studenci współpracujący z Zakładem Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, uzyskał finansowanie badań naukowych dotyczących relacji pomiędzy niezawisłością sędziowską oraz zjawiskiem open justice (tytuł projektu: Sędziowie na rozdrożu: pomiędzy niezawisłością sędziowską a open justice). Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 24. Jego budżet opiewa na kwotę ponad 1.750.000 PLN.

Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób open justice może prowadzić do wzmocnienia niezawisłości sędziowskiej. Badania będą prowadzone zarówno na poziomie prawa międzynarodowego, w tym europejskiego, jak i krajowego, z uwzględnieniem różnorodnego podejścia do koncepcji niezawisłości sędziowskiej i open justice. W efekcie wypracowany zostanie model relacji, który pozwoli na lepsze zrozumienie współczesnej formy niezawisłości w dobie otwierania się sądownictwa na społeczeństwo. Model ten będzie również prezentował warunki, w których niezawisłość sędziowska i open justice mogą koegzystować bez wywierania nadmiernej presji na niezawisłość oraz przy jednoczesnym poszanowaniu przejrzystości władzy sądowniczej.

Na załączonym zdjęciu znajdują się wszyscy pracownicy Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego wraz z doktorantami i studentami, którzy wzięli udział w weekendowym seminarium Zakładu. Odbyło się ono od 17 do 19 listopada 2023 r. w Słubicach. Jednym z omawianych tematów były plany związane z kolejnymi projektami badawczymi.