Nagroda dla dr Filiny Sztandery-Barełkowskiej za najlepszą pracę doktorską uzyskaną w konkursie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

1 grudnia 2023

W dniu 20 listopada br. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Z przyjemnością informujemy, że I miejsce zdobyła Pani dr Filina Sztandera-Barełkowska za pracę doktorską pt. „Opieka nad osobą pełnoletnią – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”. Promotorką nagrodzonej pracy była Pani prof. dr hab. Joanna Haberko, a promotorem pomocniczym Pan prof. UAM dr hab. Jakub Kępiński.
Serdecznie gratulujemy!