Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pani mgr Agaty Koschel-Sturzbecher pt. „Cywilnoprawne instrumenty zabezpieczenia majątkowej egzystencji osób starszych z wykorzystaniem nieruchomości”

1 grudnia 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 12.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pani mgr Agaty Koschel-Sturzbecher pt. „Cywilnoprawne instrumenty zabezpieczenia majątkowej egzystencji osób starszych z wykorzystaniem nieruchomości”

Publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM