Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zrównoważony rozwój gospodarczy – teoria i praktyka”

21 grudnia 2023

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zrównoważony rozwój gospodarczy – teoria i praktyka”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Nauk Ekonomicznych. Patronat merytoryczny nad tym wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Tomasz Nieborak. W konferencji brała udział Prezes  Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu Pani Prof. UEP dr hab. Monika Dobska. Podczas konferencji referaty wygłosili naukowcy z czterech uniwersytetów, w tym dwóch polskich (z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) i  dwóch zagranicznych (Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku oraz Iwano-Frankiwskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku). Łącznie wygłoszono 17 referatów, których myślą przewodnią było ukazanie najważniejszych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym.  Konferencja wywołała żywe zainteresowanie wśród pracowników naukowych i studentów UAM i innych uczelni  oraz praktyków gospodarczych.