Spotkanie projektu badawczego: Analysis of the Constitutive Rules Concept and Its Approaches in Criminal Law Through the Prism of Polish and Italian Systems

21 grudnia 2023

W dniu 11 grudnia 2023 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie projektu badawczego: Analysis of the Constitutive Rules Concept and Its Approaches in Criminal Law Through the Prism of Polish and Italian Systems, prowadzonego przez Prof. UAM dr hab. Barbarę Janusz-Pohl przy współudziale partnerów z uniwersytetów włoskich: Uniwersytetu Bolońskiego, Uniwersytetu Rzymskiego La Sapienza, Uniwersytetu w Urbino oraz Uniwersytetu Trydenckiego. Niniejszy projekt łączy zagadnienia teoretycznoprawne z dogmatyczną aplikacją poznańsko-szczecińskiej koncepcji reguł konstytutywnych, stanowiąc pierwszą taką próbę na gruncie włoskiego procesu karnego. 

  Na agendzie spotkania pojawiły się następujące zagadnienia (w kolejności wystąpień):

Dr Karolina Gmerek – Types of Directival Expressions and Text of Legislative act. Basic Assumptions;

Prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl – The Concept of Constitutive Rules and Its Impact on Dogmatics;

Mgr Michał Wawrzyńczak – Conception of Conventionalisation and Formalisation & Evidentiary Actions – Polish Perspective;

Dr Andrea Zampini – Constitutive Rules and Italian Criminal Procedure – Foundations to Research.

W dyskusji uczestniczyli wszyscy wykonawcy projektu.

Seminarium odbyło się na platformie MS Teams, zaś wszystkie wystąpienia są dostępne w formie audio-wideo na stronie internetowej projektu: https://constitutive-rules.amu.edu.pl/. Jednocześnie serdecznie zachęcamy do śledzenia witryny oraz działalności badawczej w ramach projektu.