Konferencja Naukowa pt. „Prawa człowieka w kryzysie migracyjnym. Karnoprawne uwarunkowania ochrony granicy państwa”