Konferencja Naukowa pt. „Prawa człowieka w kryzysie migracyjnym. Karnoprawne uwarunkowania ochrony granicy państwa”

28 grudnia 2023

Zakład Postępowania Karnego WPiA UAM zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawa człowieka w kryzysie migracyjnym. Karnoprawne uwarunkowania ochrony granicy państwa, która odbędzie się 8 stycznia 2024 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum, przy Al. Niepodległości 53.

Podczas konferencji poruszone zostaną istotne zagadnienia dotyczące ochrony granicy państwa w powiązaniu z kryzysem migracyjnym. 

W trakcie dwóch pierwszych sesji wystąpią m.in.  

·        Prof. UR dr hab. Lidia Brodowski (WPiA UR) 

·        Prof. dr hab. Ewa Gruza (WPiA UW) 

·        Prof. IPN dr hab. Przemysław Saganek (INP PAN) 

·        Prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn (WPiA UG) 

·        Dr Valeri Vachev (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) 

Trzecia sesja prowadzona będzie przez SSN dra Michała Laskowskiego w formule dyskusyjnej z udziałem uczestników wcześniejszych sesji oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i adwokatury, którzy podzielą się swoimi uwagami o trudnościach codziennego funkcjonowania w warunkach kryzysu migracyjnego. Będzie to też przestrzeń do aktywnego udziału wszystkich uczestników konferencji poprzez zadawanie pytań lub dzielenie się własnymi refleksjami. 

Termin zgłoszenia udziału biernego trwa do 2 stycznia 2024. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza: https://forms.office.com/e/1aVCcwCcbD  

Opłatę konferencyjną dla uczestników biernych w kwocie 50 zł należy wpłacić 
do 3 stycznia 2024 roku na konto bankowe UAM: 

Santander Bank Polska S.A. 

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 

w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz numer subkonta /KN000949/. 

Studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich zostają zwolnieni z opłaty konferencyjnej.