Adam Mickiewicz University Law Review w bazie Scopus

2 stycznia 2024

Mamy przyjemność poinformować, iż wydawane na naszym Wydziale czasopismo „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz University Law Review” przeszło pozytywnie procedurę oceny Scopus Content Selection & Advisory Board i zostało przyjęte do bazy referencyjnej Scopus. „Przegląd Prawniczy” jest anglojęzycznym czasopismem naukowym dedykowanym teoretycznemu, interdyscyplinarnemu, komparatystycznemu oraz dogmatycznemu  podejściu do studiów z zakresu nauk prawnych, podejmowanych z uwzględnieniem środkowoeuropejskiej perspektywy. Czasopismo zostało założone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2011 roku, a jego pierwszy numer został wydany w 2012 roku.  Od tego czasu ukazało się 14 numerów czasopisma w tym dwa wydania jubileuszowe – „100th Anniversary of the Faculty of Law and Administration” oraz „100th Anniversary of the Department of International Law and International Organizations” z anglojęzycznymi przekładami artykułów nieżyjących już mistrzów naszego Wydziału.