Wspólne polsko-niemieckie sympozjum naukowe „Legal Prospects for Europe”

9 lipca 2024

21.6.2024 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się sympozjum „Legal Prospects for Europe” zorganizowane wspólnie przez Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM).

W wydarzeniu wzięło udział blisko 60 uczestników reprezentujących oba Wydziały. Jego program został podzielony na dwie części. W pierwszej, łączącej wszystkie osoby uczestniczące w sympozjum, odbywającej się w głównej sali budynku Logenhaus, miało miejsce oficjalne powitanie gości ze strony przedstawicieli obu uczelni (pana prof. Prof. Dr Christoph’a Brömmelmeyer’a – Wiceprezydenta EUV, pana prof. Dr Ulrich Häde – Dziekana Wydziału Prawa EUV oraz panią dr Martynę Kusak –  Wicedziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM). Ta część obejmowała również dwa wystąpienia naukowe – wykłady Prof. Dr. Philippa Hacker’a oraz prof. UAM dr hab. Rafała Sikorskiego.

Druga część sympozjum odbyła się w salach budynku głównego Wydziału Prawa EUV  w formie 6 odrębnych paneli tematycznych (A1: Foundations, A2: Constitution, A3: Economic criminal law, B1: Human Rights and Migration, B2: Family Law, B3: Economic Law).  Poszczególne panele moderowane przez przedstawicieli jednego z Wydziałów obejmowały 2-3 wystąpienia merytoryczne. Łącznie w tej części wydarzenia zaprezentowano 19 referatów, w ramach których prezentowano oraz dyskutowano na temat różnorodnych wątków badań naukowych realizowanych przez uczestników spotkania.

Tegoroczne sympozjum jest kontynuacją wymiany naukowej między obydwoma Wydziałami Prawa zainicjowanej spotkaniem, które odbyło się 2.6.2023 r. w Poznaniu.

Od połowy lat 90-tych oba partnerskie Wydziały Prawa ściśle współpracują w obszarze dydaktyki oferując unikalny program wspólnych Polsko-niemieckich Studiów Prawniczych, obejmujący zajęcia prowadzone przez polskich i niemieckich wykładowców, umożliwiający naszym studentom uzyskanie wspólnych polskich i niemieckich dyplomów, w tym mgr prawa UAM. Polskie zajęcia odbywają się w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólnej placówce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV).

Zdjęcia: M. Seidlitz, I.B. Nestoruk