Udział prof. UAM dr hab. Anety Suchoń w IV. Kongresie Elektryki Polskiej „Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń”

8 lipca 2024

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń na zaproszenie organizatorów IV Kongresu Elektryki Polskiej (który odbył się dniach 6-7 czerwca 2024 roku na Stadionie ENEA w Poznaniu) wzięła udział jako panelistka w sesji „Lokalny wymiar transformacji energetycznej”. Pani Profesor w swoich wypowiedziach nawiązała m.in. do rozwoju energii odnawialnej na obszarach wiejskich, w tym spółdzielni energetycznych, możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków unijnych czy producenta rolnego jako prosumenta w świetle ustawy o OZE. We wspomnianym  panelu wziął udział także Pełnomocnik Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego ds. rozwoju gospodarczego, przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego oraz przedstawiciele Enea S.A.

IV Kongres Elektryki Polskiej  „Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń” obejmował trzy główne obszary tematyczne: Polska w obliczu transformacji energetycznej, Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, Fotonika – polska specjalność w elektronice. W Kongresie wzięło udział ponad 300 osób, w tym przedstawiciele nauki, polityki, przedsiębiorstw energetycznych oraz mediów związanych z energią i elektryką. Kongres  został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki oraz innych pięciu Ministerstw.