Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim

10 lipca 2024

W dniu 9 lipca 2024 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Pan Jacek Wiśniewski podpisali porozumienie o współpracy. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Mecenas Małgorzata Drygas, Dyrektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego WUW.

Strony porozumienia wyraziły wolę współdziałania w szczególności w zakresie organizacji staży i praktyk studenckich, w tym współpracy z Kliniką Prawa UAM w przedmiocie poradnictwa prawnego. Współpraca obejmować ma ponadto działania w zakresie szkoleń, konferencji naukowych, jak również studiów podyplomowych obejmujących problematykę związaną z funkcjonowaniem administracji publicznej, a także wsparcie merytorycznie Wydziału w procesie zmian programów nauczania. Porozumienie obejmuje poza tym wspieranie wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie zagadnień prawnych związanych z działalnością obu podmiotów.