Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody w postępowaniu cywilnym”

12 kwietnia 2023

Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową: Dowody w postępowaniu cywilnym.

Konferencja odbędzie się 19 maja 2023 r. od godz. 10:00.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym:

Stacjonarnie: Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, Auditorium Maximum (I piętro)

Zdalnie: Konferencja będzie transmitowana na platformie MS Teams. Poniżej zamieszczamy link do spotkania, na którym będzie dostępna transmisja.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie oraz wymianę myśli i doświadczeń związanych z problematyką dowodów w postępowaniu cywilnym.

Jest ona kierowana do wszystkich teoretyków i praktyków prawa zainteresowanych powyższą tematyką.

Konferencja będzie się składać z panelu eksperckiego i dwóch paneli studencko-doktoranckich.

Radę Naukową Konferencji tworzą: prof. dr hab. Krzysztof Knoppek, prof. UAM dr hab. Joanna Mucha, dr Krzysztof Drozdowicz.

Link do zapisów: https://forms.gle/aGD8ah9mx9pb73du8

Link do transmisji na MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UxNWY1NjUtMmFlMi00NmE4LTk0ZTItMmVjYjM0NGI5OGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22bd490dbe-f5ef-4a7a-a37c-7d9a1842bce4%22%7d

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://www.facebook.com/events/959099415254629?active_tab=about

Kontakt: oknknppc@gmail.com