Nowe studia podyplomowe prawa rynku nieruchomości na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

26 czerwca 2024

W nadchodzącym roku akademickim 2024/2025 na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zostaną uruchomione studia podyplomowe prawa rynku nieruchomościami.

Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości w Polsce stwarza wyjątkowe szanse i perspektywy dla osób zainteresowanych obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Skorzystanie z tych możliwości wymaga kompleksowej wiedzy z różnych obszarów prawa. Studia podyplomowe prawa rynku nieruchomości odpowiadają na tę potrzebę, pozwalając na zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do aktywnego udziału na konkurencyjnym rynku nieruchomości oraz doradztwa w sprawach dotyczących nieruchomości.

Do realizacji programu studiów zaproszono specjalistów z zakresu prawa administracyjnego i prawa cywilnego, włączając ekspertów z zakresu prawa materialnego i prawa procesowego. Zajęcia poprowadzą nie tylko doświadczeni wykładowcy zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji UAM, lecz także praktycy, w tym sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy i rzeczoznawcy majątkowi.

Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawa rynku nieruchomości, w tym zwłaszcza do adwokatów, radców prawnych, pracowników organów administracji publicznej, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Uczestnik studiów podyplomowych może uzyskać pogłębioną wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące prawnych aspektów obrotu i zarządzania nieruchomościami. W trakcie zajęć zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in. identyfikacji ryzyk prawnych na rynku nieruchomości i przeciwdziałania ich negatywnym konsekwencjom; dokonywania analizy wpisów w rejestrach nieruchomości; oraz organizowania i przeprowadzania badań (audytu) stanu prawnego nieruchomości.

Zapraszamy!

https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-prawa-rynku-nieruchomosci/