Studia podyplomowe prawa pracy

24 lipca 2024

W roku akademickim 2024/2025 uruchamiamy XXXIX edycję Studiów Podyplomowych Prawa Pracy. Nasze Studia cieszą się dużym  zainteresowaniem, o czym świadczy ich kontynuacja od wielu lat.

Przedmiotem jest zapoznanie uczestników z problematyką prawa pracy i prawa socjalnego oraz przedstawienie najnowszych zmian i trendów  w tej gałęzi prawa. Studia kierujemy nie tylko do absolwentów prawa , ale także do osób nie posiadających wykształcenia prawniczego.

Oferujemy ciekawą i przystępną prezentację problematyki prawa pracy i prawa socjalnego: połączenie teorii i praktyki, w tym omówienie najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Gwarantujemy wysoki poziom zajęć prowadzonych przez profesorów Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM, UW i UJ  oraz przedstawicieli praktyki prawniczej  – Sądu Najwyższego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i  Państwowej Inspekcji Pracy.

Absolwent Studiów zdobywa fundamentalną wiedzę w zakresie podstaw prawnych wykonywania pracy i ubezpieczeń społecznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-prawa-pracy/