Nagroda Santander SPOŁECZNIK ROKU

3 lipca 2024

Ogłoszono listę laureatów Nagroda Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024.

Nagroda Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawana jest studentom i doktorantom za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego.

Fundatorem Nagrody Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Santander Universidades.

Zasady przyznawania Nagrody Santander SPOŁECZNIK ROKU określa Regulamin Nagrody wprowadzony Zarządzeniem nr 429/2023/2024 Rektora UAM z dnia 3 kwietnia 2024 r.

W dniu 8 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w Sali Senatu Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik wraz z Fundatorem Nagrody wręczy nagrodzonym studentom i doktorantom okolicznościowe dyplomy potwierdzające przyznanie Nagrody.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

Laureaci z Wydziału Prawa i Administracji:

Jakub Balmowski

Tymoteusz Borsiak

Jakub Bronka

Szymon Brzozowski

Zofia Fesnak

Marcin Gronowski

Mikołaj Hetzig

Karolina Jankowska

Renata Kamińska

Wiktor Kaszubowski

Jacek Korzeniewski

Katarzyna Pzździorko

Patryk Pieniążek

Marcelina Rosińska

Agata Szafrańska-Rathee

Pola Wechmann

Jakub Woliński

Serdecznie gratulujemy!