Wyniki IV Konkursu z Prawoznawstwa

27 kwietnia 2023

W dniu 18 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się finał IV edycji Konkursu z Prawoznawstwa współorganizowanego przez Zakład Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań. Konkurs skierowany jest do studentów I roku prawa stacjonarnego i niestacjonarnego, a główną nagrodę stanowi ocena bardzo dobra z przedmiotu prawoznawstwo.

Laureatami Konkursu zostali:
1 miejsce – Iwo Węklar
2️ miejsce – Stanisław Fechner
3️ miejsce – Władysław Krzak

Uczestników oceniało Jury w składzie:

prof. dr hab. Sławomira Wronkowska
prof. UAM dr hab. Marzena Kordela
prof. dr hab. Marek Smolak

Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawowali dr Michał Krotoszyński i dr Piotr F. Zwierzykowski.

Gratulujemy Finalistom!