Pobyt studentów UAM w Budapeszcie

27 kwietnia 2023

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2023 r. grupa studentów naszego Wydziału razem z prof. Wojciechem Piątkiem przebywa w Budapeszcie, finalizując udział w kursie semestralnym w ramach programu Erasmus, poświęconym międzynarodowym standardom sądowej kontroli administracji publicznej. W trakcie zajęć studenci z Wiednia (Vienna University of Economics and Business), Heidelbergu (Heidelberg University), Budapesztu (Eötvös Lorand University) i Poznania (UAM) prezentują rezultaty prac prowadzonych w ramach zespołów w skład których wchodzi po jednej osobie z każdej uczelni. Dotyczą one takich zagadnień jak dostęp do sądowej kontroli, ramy instytucjonalne sądownictwa administracyjnego, zasady postępowania sądowoadministracyjnego, funkcjonowanie sądów administracyjnych w czasie i po pandemii Covid-19 oraz wyzwania stojące przed sądownictwem administracyjnym. Zajęcia są także ubogacone wykładami na temat modeli sądowej kontroli administracji (prof. Krisztina Rozsnyai, ELTE Budapest), postępowań sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu ochrony klimatu (prof. Wolfgang Kahl, HU) oraz pozycji ustrojowej sędziego sądu administracyjnego (prof. Wojciech Piątek, UAM). Uczestnicy spotkali się także z sędziami węgierskiego Sądu Najwyższego orzekającymi w sprawach administracyjnych oraz zwiedzili parlament.