Z perspektywy Absolwenta – dr Jan Szczodrowski

27 kwietnia 2023

Studenckie Laboratorium Mentoringu (SLM) zaprasza studentów na cykliczne spotkania z ekspertami (praktykami), którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z kreowaniem własnej kariery prawniczej w biznesie. Naszym kolejnym gościem będzie dr Jan Szczodrowski.

Dr Jan Szczodrowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych z dziedziny unijnego prawa konkurencji. Ukończył także studia z zakresu prawa europejskiego (LL. M.) w Kolegium Europejskim w Brugii oraz studiował na wydziale Prawa Uniwersytetu Rennes2.

W przeszłości był związany zawodowo m.in. z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, od 2012 jest urzędnikiem Komisji Europejskiej, członkiem jej służb prawnych w zespole ds. prawa konkurencji. W ramach swojego stanowiska reprezentował KE w kilkudziesięciu postępowaniach przed Sądem Unii Europejskiej oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przede wszystkim w sprawach z zakresu unijnego prawa konkurencji, w tym kontroli fuzji i przejęć.

Autor publikacji z zakresu europejskiego prawa konkurencji oraz wykładowca gościnny m.in. w Institut d’études politiques (Sciences Po) w Rennes oraz na podyplomowych studiów prawa konkurencji INP PAN w Warszawie.

EKRAN POZIOM - dr Jan Szczodrowski