Rejestracja na egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języka obcego

24 sierpnia 2023

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA POZIOMIE B2 Z JĘZYKA OBCEGO
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji letniej poprawkowej 2022/2023 został wyznaczony następujący termin egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2:

 

  • 12 września 2023 r. (wtorek) godz. 10.00 – 11.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 31 sierpnia 2023 r. godz. 9.00 (czwartek) i trwać będzie do 10 września 2023 r. godz. 24.00 (niedziela).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się
w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl – zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa
i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

 

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

 

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium
Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

 

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.