Monografia „Implications of Pre-emptive Data Surveillance for Fundamental Rights in the European Union” dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej

23 sierpnia 2023

Nakładem wydawnictwa Brill/Nijhoff w prestiżowej serii International Studies in Human Rights, Volume 141 ukazała się monografia w języku angielskim pod tytułem „Implications of Pre-emptive Data Surveillance for Fundamental Rights in the European Union” (https://brill.com/display/title/68173 ), której autorem jest dr Julia Wojnowska-Radzińska.

W monografii dr Julia Wojnowska-Radzińska przedstawia analizę prawną różnych form prewencyjnego nadzoru nad danymi osobowymi przyjętych przez unijnego prawodawcę oraz ich wpływu na prawa podstawowe obywateli UE. Określa również jakie minimalne gwarancje należy ustanowić, aby uznać prewencyjny nadzór nad danymi osobowymi za środek zgodny z prawem w demokratycznym społeczeństwie.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

Monografia „Implications of Pre-emptive Data Surveillance for Fundamental Rights in the European Union” dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej