Kolejna edycja Programu Mentoringu Grupowego w ramach Studenckiego Laboratorium Mentoringu

24 sierpnia 2023

Od nowego roku akademickiego 2023/2024 rozpoczyna się kolejna edycja Programu Mentoringu Grupowego w ramach Studenckiego Laboratorium Mentoringu, która jest skierowana do studentów III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo oraz do studentów I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Administracja. Udział w Programie pozwoli na doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez pracę studenta wraz z mentorem nad wybranymi zagadnieniami prawnymi z określonych obszarów tematycznych.

W ramach warsztatów „Moot court in international commercial arbitration” studenci wezmą udział w Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – największym i najbardziej prestiżowym konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego na świecie (https://www.vismoot.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Willem_C._Vis_Moot). W konkursie studenci wcielają się w rolę prawników reprezentujących przedsiębiorców z różnych państw rozstrzygających swój spór w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Nasi studenci zmierzą się z drużynami z całego świata, w tym z najlepszych uczelni takich jak Harvard, Oxford czy Cambridge. Udział w tych warsztatach oferuje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności kluczowych dla rozpoczęcia rozwoju praktycznych umiejętności w dziedzinie arbitrażu, w szczególności zdobycie doświadczenia w pisaniu pism procesowych oraz w wystąpieniach na rozprawach w języku angielskim.

Warsztaty „Redagowanie polskich tekstów prawnych” oferują studentom zdobycie praktycznych umiejętności związanych z podstawami redagowania polskich tekstów prawnych, a także pokazują, jak znajomość techniki prawodawczej można wykorzystać w codziennej pracy prawnika. Poznawanie reguł legislacji porządkuje wiedzę o działaniu prawa w czasie i jego wykładni, poszerza także kompetencje komunikacyjne, umożliwiając bardziej odpowiednie (precyzyjne, zwięzłe itd.) wyrażanie myśli.

Warsztaty „Prawnik a sztuka negocjacji prawniczych” mają na celu rozwinięcie umiejętności studentów związanych z planowaniem efektywnej strategii negocjacyjnej w pracy prawnika. Prowadzenie negocjacji jest nieodzowną częścią prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów. Wypracowanie treści porozumienia i odzwierciedlenie uzgodnień w tekście porozumienia (np. umowy, ugody, itp.) wymaga umiejętności nie tylko stricte prawniczych, lecz również wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii czy ekonomii. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i będą bazować na przykładach i doświadczeniach wyniesionych przez Mentora ze swojej praktyki adwokackiej. Udział w tych warsztatach umożliwi studentom zdobycie praktycznych umiejętności rozwiązywania konfliktu interesów między uczestnikami sporu prawnego, z jakimi prawnik spotyka się na co dzień.

Rekrutacja rozpocznie się 1 września i potrwa do 10 września 2023 r. Zgłoszenie do Programu zgodnie z § 4 Regulaminu należy przesyłać we wskazanym terminie na adres mailowy:  a.bukowska@amu.edu.pl . Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin Programu Mentoringu Grupowego, biogramy Mentorów oraz specyfikacja obszarów tematycznych realizowana przez danego Mentora w ramach Programu (sylabus) są udostępnione na stronie Wydziału w zakładce „Mentoring”: https://prawo.amu.edu.pl/studenckie-laboratorium-mentoringu/