Konferencja naukowa pt. „Emerging issues in licensing and enforcement of SEPs”

24 sierpnia 2023

Wydział Prawa i Administracji UAM wraz z Instytutem Nauk Prawnych PAN oraz S.J. Quinney School of Law na University of Utah serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. „Emerging issues in licensing and enforcement of SEPs”, która odbędzie się w dniach 7-8 września 2023 r. w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, w Warszawie.

Patenty obejmujące swoim zakresem technologię, której zastosowanie jest niezbędne dla wdrożenia standardu znane są powszechnie jako tzw. patenty SEP (z ang. standard essential patents). Standardy, dla których wdrożenia konieczne jest zastosowanie patentów SEP dotyczą m.in. technologii 5G, 6G, Wi-Fi czy DVB. Standaryzacja postrzegana jest zaś jako kluczowy czynnik dla rozwoju innowacji i konkurencyjności, a zastosowanie patentów SEP (zwłaszcza dotyczących łączności) wzrośnie wraz z rozwojem Internetu Rzeczy.

Jednak w związku z licencjonowaniem i egzekwowaniem patentów SEP związanych jest wiele problemów i praktyk zarówno uprawnionych z patentów, jak i podmiotów implementujących standardy, które budzą kontrowersje, prowadząc do sporów sądowych toczących się obecnie w wielu miejscach na świecie. Kontrowersje te dotyczą m.in. sposobu ustalania opłaty licencyjnej za korzystanie z opatentowanego rozwiązania i innych warunków umowy licencyjnej, które powinny mieć charakter uczciwy, rozsądny i niedyskryminujący (z ang. fair, resonable and non-discriminatory – FRAND).

Mając na uwadze wskazane problemy, wielu ustawodawców na świecie dostrzega konieczność stworzenia efektywnego i przewidywalnego systemu licencjonowania oraz egzekwowania patentów SEP, dla zapewnienia niezakłóconego rozwoju nowych produktów opartych na standardach oraz gospodarki cyfrowej. W tym też celu, 27 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt rozporządzenia o patentach niezbędnych do wdrożenia standardu, które jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych.

W trakcie planowanej konferencji jej organizatorzy poddadzą szerszej dyskusji i analizie wybrane problemy związane z licencjonowaniem i egzekwowaniem patentów SEP, w kontekście rozwoju technologii Internetu Rzeczy. Będziemy także rozmawiać o potencjalnych sposobach rozwiązania dostrzeganych problemów. 

Gorąco zapraszam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski