Projekt w ramach konkursu projakościowego Rektora

1 czerwca 2023

 

19 studentek i studentów Wydziału Prawa i Administracji uczących się języka niemieckiego oraz cztery osoby uczące się języka francuskiego wzięło udział w projekcie organizowanym w ramach konkursu projakościowego Rektora. Tematem projektu przygotowanego i przeprowadzonego przez wykładowców Studium Językowego UAM było: „Wykorzystanie umiejętności językowych i miękkich przy wejściu na rynek pracy”.

Pomysł zintegrowania kształcenia językowego z kompetencjami miękkimi wynikał ze zgłaszanego przez studentów zapotrzebowania na kształtowanie nie tylko umiejętności językowych, ale także zdolności radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi predyspozycji interpersonalnych w sytuacjach takich jak rozmowa o pracę, nawiązywanie kontaktów zawodowych, współpraca zespołowa, zarządzanie czasem.

Warsztaty z języka niemieckiego i francuskiego obejmowały naukę specjalistycznego słownictwa, trening pisania dokumentów aplikacyjnych i służbowych e-maili, trening praktycznych umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do prowadzenia rozmów biznesowych, negocjacji i procesu rekrutacji oraz zagadnień związanych z komunikacją biurową. Warsztaty z języka niemieckiego przeprowadziły Agnieszka Białek i Aurelia Pawlicka, z języka francuskiego Hanna Wiczyńska.

W obszarze kształtowania kompetencji miękkich odbyły się ćwiczenia warsztatowe prowadzone przez Romana Nadzieję w zakresie komunikowania się mające na celu rozwinięcie świadomości posługiwania się oddechem, głosem, artykulacją i ekspresją ciała, kształcenie poprawnej dykcji i stosowania elementów prozodycznych, kształcenie umiejętności przemawiania i stosowania zasad sztuki prezentacji, rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy z zespołem.

W ramach warsztatów z języka niemieckiego studenci odwiedzili renomowaną agencję rekrutacyjną MONDI. Doświadczona i wykwalifikowana kadra oprowadziła naszych studentów po firmie, opowiedziała o specyfice komunikacji w języku niemieckim w poszczególnych działach. Specjaliści p. Joanna Markiewicz (Z-ca Team Leadera Obszaru Koordynacji Projektów, p. Oliwia Biejuk (specjalista ds. Rekrutacji) i p. Jakub Bielawski (Business Development Manager) przeprowadzili warsztat dotyczący nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych, profesjonalnego przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, wartości, kompetencji i doświadczeń cenionych w procesach rekrutacyjnych.

W ramach warsztatów z języka francuskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielkami firmy handlowej z kapitałem francuskim McCormik, p. Małgorzatą Nowakowską (Supplier Quality Director) i p. Alexiną Lefèvre (Supplier Quality System Manager), które odpowiadały na pytania dotyczące specyfiki działania międzynarodowej firmy na polskim rynku oraz udzieliły porad praktycznych związanych z rekrutacją. Studenci byli także zainteresowani kwestiami dotyczącymi prawa pracy we Francji, m. in. wieku emerytalnego, statusu urzędników służby cywilnej, płacy minimalnej czy płatnych urlopów i zasiłków na dzieci.

Studentkom i studentom biorącym udział w projekcie bardzo dziękujemy za zaangażowanie i otwartość. To był cenny wspólnie spędzony czas!