Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno-Prawnej

2 czerwca 2023

W dniu 29 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno-Prawnej im. prof. M. Sczanieckiego. Wydarzenie w imieniu władz Wydziału otworzyła dr Anna Trela. W zmaganiach uczestniczyły zespoły z 7 ośrodków naukowych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W jury konkursu jako przewodniczący komisji zasiadali prof. dr hab. Wojciech Dajczak (prawo rzymskie), prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (historia państwa i prawa polskiego), prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski (konkurs indywidualny) oraz prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (powszechna historia państwa i prawa). Członkami poszczególnych komisji byli opiekunowie poszczególnych grup – naukowcy z całej Polski. 

W wyniku zmagań I miejsce w konkursie zajęli przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, II miesjce zajęli studenci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś III miejsce ex aequo studenci UMCS oraz UAM: Krzysztof Wantoch-Rekowski – I rok SSP, Marcel Kaczmarczyk – I rok SSP. Przyszłoroczna edycja Olimpiady odbędzie się – idąc za zwyczajem tego konkursu – w ośrodku zwycięskim, tj. UJ w Krakowie. 

W przygotowania Olimpiady byli ponadto zaangażowani śp. prof. Małgorzata Materniak-Pawłowska, dr Jan Andrzejewski oraz mgr Dawid Szulc. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!