Etap II konkursu prawa konstytucyjnego

16 stycznia 2023

Finał Wydziałowego Konkursu Prawa Konstytucyjnego rozpocznie się 23 stycznia 2023 r. o godz. 16:00 w sali 4.6 (część pisemna). Przypominamy, że etap II polegać będzie na rozwiązaniu kazusu konkursowego oraz napisaniu na jego podstawie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego i ustnym przedstawieniu jej Komisji Konkursowej. Część ustna, która odbędzie się o godz. 18:00 w sali sądowej (tj. sala 1.4), ma charakter jawny. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do uczestnictwa w charakterze publiczności!

Do finału zakwalifikowało się łącznie 8 osób.

Stacjonarne studia prawnicze:

1. Michał Idziak,

2. Tomasz Jankowiak,

3. Filip Surmacz,

4. Szymon Brzozowski,

5. Zuzanna Kruszewska.

Niestacjonarne studia prawnicze:

1. Jan Pawłowicz,

2. Kacper Żychliński,

3. Agnieszka Zabłotna.

Etap II konkursu prawa konstytucyjnego