Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pani mgr Agnieszki Michalec Dziedzic pt. „Postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych jako szczególne postępowanie administracyjne” 

16 stycznia 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pani mgr Agnieszki Michalec Dziedzic pt. „Postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych jako szczególne postępowanie administracyjne” 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie zagrożenia epidemicznego publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 26 stycznia 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: dr hab. Wojciech Sawczyn, prof. UAM