Wykład otwarty prof. dr hab. Istvána Ambrusa pt. „Digitalisation and the Criminal Law”

12 stycznia 2023

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty prof. dr hab. Istvána Ambrusa pt. „Digitalisation and the Criminal Law”, który odbędzie się w piątek, 20 stycznia 2023 r. o godz. 11:30. Wykład odbędzie się w formie hybrydowej, w sali 3.1 CIN oraz online, za pośrednictwem platformy Google Meet. Zainteresowanych uczestnictwem w formie online zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku: https://facebook.com/events/s/digitalisation-and-the-crimina/1709458769451012/

Wykład przeprowadzi prof. nadzw. dr hab. István Ambrus, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Kryminologii na Eötvös Loránd University, współautor podręcznika akademickiego „The General Part of the Hungarian Criminal Law” oraz autor kilkudziesięciu artykułów i monografii z zakresu węgierskiego prawa karnego materialnego. Profesor posiada 7-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy na stanowisku prokuratora. Ponadto jest uczestnikiem i wykonawcą międzynarodowego projektu naukowego Effective Justice.

Tematyka wykładu „Digitalisation and the Criminal Law” obejmuje zagadnienia zarówno części ogólnej, jak i szczególnej prawa karnego materialnego. W ramach części ogólnej omówiona zostanie problematyka związana ze sposobem interpretacji definicji przedmiotu oraz form stadialnych przestępstwa. W dalszej części wykładu analizie poddane zostaną wyzwania, jakie cyfryzacja niesie dla obowiązującego prawa karnego. W tym kontekście omówienia wymaga wpływ rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji na prawo, w tym na definiowanie nowych terminów. Część szczególna wykładu dotyczy przestępstw cyfrowych sensu stricto oraz sensu largo (m.in. cyberprzestępczości).