Badanie Jakości Kształcenia 13.06.-17.07.2022r.

15 czerwca 2022

Zapraszamy wszystkich studentów i studentki do udziału w 13. edycji badania jakości kształcenia, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie do 17 lipca 2022 r.

Celem corocznej ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. Raporty z poprzednich edycji badania znajdują się na stronie jakosc.amu.edu.pl. Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.